COUNTDOWN TO APP VL24H BETA

1. Thời gian triển khai: 26/9 - 30/9 (Sau thời gian này team sẽ đóng form feedback và dừng cho phép download bản beta)

2. Đối tượng: Toàn bộ nhân viên Siêu Việt (Lưu ý: không share ra ngoài Siêu Việt)

3. Hướng dẫn download:

a. Với thiết bị IOS: đang cập nhật

b. Với thiết bị Android: đang cập nhật

4. Form submit feedback (lỗi/đề xuất tối ưu/ tính năng mới): tại đây

5. Lưu ý thêm:

  • Đây cũng chỉ là bản beta, sau khi release chính thức mọi người cần xóa app này và tải app VL24H chính thức trên app store/google play.
  • Các dữ liệu trên app đều là dữ liệu chính thức trên website, mọi người thận trọng trong quá trình nộp đơn ứng tuyển.